NIACT

2 Analiza preliminară a contextului legislativ din domeniul integrității În cadrul proiectului NIAct, una din principalele activități derulate are în vedere elaborarea unei analize preliminare a contextului legislativ din domeniul integrității. În pregătirea acestei activități s-a pornit de la situațiile concrete cu care se confruntă atât instituții precum Agenția Națională de Integritate, instanțele de judecată, societatea civilă, precum și persoanele care au obligația respectării cadrului de integritate. Astfel de tipuri de probleme practice au fost documentate prin analiza cazuisticii ANI și jurisprudenței instanțelor de judecată, precum și prin analiza așteptărilor și nevoilor societății și ale sistemului public. Experții implicați au realizat inventarierea tuturor reglementărilor legale din domeniul integrității, care au legatură cu incompatibilitățile, conflictele de interese sau averile nejustificate. Totodată, a fost realizată o documentare aprofundată pe baza cazuisticii ANI în materie de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate în trei domenii vulnerabile la fenomene de corupție. Cele trei domenii selectate au avut în vedere aspecte legate de: Educație, Sănătate, Funcționari publici. În același timp au fost analizate bune practici existente la nivel european și internațional în materie, precum și recomandări internaționale primite de România în cadrul MCV, dar și de la GRECO, Comisia de la Veneția sau UNCAC.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwODU3