NIACT

Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul NIAct în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! Material gratuit Titlul proiectului: NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor Codul proiectului: SIPOCA1158, cod MySMIS: 152674 Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate Parteneri în proiect: Ministerul Justiției și Asociaţia Română pentru Transparenţă Data publicării: August 2023 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwODU3