Politica privind prelucrarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal

 

Asociaţia Română pentru Transparenţă| Transparency International Romania (TI-Ro), cu sediul în Bucureşti, Bd Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, sector 1, prelucrează date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si legislatia subsecventa.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii misiunii TI-Ro de a dezvolta capacitatea actorilor sociali şi instituţionali să ia atitudine, să prevină şi să combată fenomenul corupţiei, prin activităţi de cercetare, documentare, informare, educare, consiliere legală şi sensibilizare a opiniei publice, precum şi prin implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile.

Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării de către TI-Ro şi pot fi comunicate numai entităţilor care finanţează proiectele în cadrul cărora sunteţi beneficiari ai serviciilor furnizate de TI-Ro sau de unul dintre partenerii săi contractuali, dacă aceasta constituie o obligaţie pentru TI-Ro, în cadrul condiţiilor de finanţare. De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiţi ne permit ca pe viitor să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

Datele prelucrate prin intermediul website-urilor TI-Ro

 • în cadrul activitatilor de educare sunt prelucrate: nume, prenume, serie CI, Nr CI, CNP, emitent CI, semnatura, varsta, gen, studii, profesia,adresa domiciliu, telefon, e-mail, denumire angajator, functie detinuta la angajator.
 • în cadrul activitatilor de consiliere legala sunt prelucrate: nume, prenume, varsta, gen, studii, profesia,adresa domiciliu, telefon, e-mail, semnatura, inregistrare audio mesagerie telefonica
 • date de server: adresa IP, browser utilizat, data și ora accesării, referrer URL (website-uri care te-au trimis pe website-urile noastre). Aceste date sunt separate de orice date personale transmise și sunt folosite doar pentru imbunatatirea serviciilor și a website-urilor TI-Ro
 • newsletter sau sensibilizare a opiniei publice: nume, prenume, adresa de e-mail

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal:

 • în cadrul activitatilor de educare: 1 an de la finalizarea activităților de training susținut de către TI-Ro sau conform contractului de finanțare în cadrul activitătilor din proiectele finanțate
 • în cadrul activitatilor de consiliere legală – 3 ani sau la finalizarea contractului cu beneficiarii serviciilor de asistență.
 • date de server – 1 an
 • newsletter – 3 ani

În cazul în care refuzaţi furnizarea acestor date, TI-Ro nu va putea presta pentru dumneavoastră o parte din serviciile pe care le derulează, deoarece finanţarea lor este condiţionată de realizarea unei statistici a beneficiarilor de servicii.

Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și conditiile în care pot fi exercitate;
 2. Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date, repectiv Transparency International Romania, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 3. Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Transparency International Romania, către diferiti operatori de date, în conditiile prevăzute de lege;
 7. Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinta persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă;
 9. Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legisla]ia aplicabilă în domeniul protec]iei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 

Pentru a va informa cu privire la drepturile dumneavoastră acccesați https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteţi adresa TI-Ro cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa de email dpo@transparency.org.ro.

 

Vă informăm că prin completarea şi transmiterea către TI-Ro, prin orice mijloace, a formularelor de colectare a datelor cu caracter personal, vă exprimaţi consimţământul cu privire la colectarea, prelucrarea şi stocarea acestor date, inclusiv a celor cu caracter special, în termenii şi condiţiile enunţate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă nu sunteţi de acord cu aceasta, vă rugăm să completaţi secţiunea dedicată din formularul de colectare a datelor cu caracter personal de la adresa https://www.transparency.org.ro/gdpr

Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile cu privire la protecția datelor conform normelor legale. În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs., de protecția datelor în cadrul Asociației Române pentru Transparență sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: dpo@transparency.org.ro