1 Start 2 I 3 II 4 III 5 IV 6 V 7 Complete

UAT Miercurea-Ciuc implementează proiectul “Prevenirea corupției la Primăria Miercurea Ciuc”, cod SIPOCA 1105. Obiectivul general al proiectului are în vedere consolidarea integrității la nivelul UAT Miercurea-Ciuc prin dezvoltarea și implementarea de proceduri și instrumente specifice prevenirii corupției. În atingerea acestui scop este necesară inclusiv o analiză sociologică despre percepția funcţionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la măsurile anticorupție implementate și/sau campanie de conştientizare a funcţionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetăţenilor cu privire la beneficiile implementării standardului ISO 37001. În vederea realizării analizei sociologice, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos. Chestionarul este disponibil și pe site-ul Primăriei Miercurea-Ciuc: https://miercureaciuc.ro/ro.